IT-mik avammut suliakkiussineq suliffeqarfinnut naleqalersitsissava?

Mar 11, 2021 | IT-mik

Suliffeqarfinnut suna naleqarnerulersitsisinnaava – IT-p avammut suliakkiunneqarnera imaluunniit illup iluani isumagineqaannarnera?

Pissusissamisuuginnartumik avammut suliakkiinissaq pillugu aalajangiinissamut atatillugu taakku pingaarnertut eqqarsaatigineqartarput. Akissullu soorunami aaqqissuussaanermiit aaqqissuussaanermut assigiinneq ajorpoq. Kisiannili aalajangiinnginnermi inisseqqaartariaqakkatit annertunerusumik assigiittarput. Tamanna pissutigalugu saqqummiussami matumani IT-p avammut suliakkiunneqarnera suliffeqarfinnut naleqalersitsissappat susoqassanersoq, kiisalu IT-p atukkavit tamakkiisup ilaataluunniit illumiiginnarnissaa qanoq ilinerani isumaqassanersoq misissuiffigaarput.

IT-mut aningaasaqarnerit paasiniaruk

Pisortat amerlasuut isumalluutit qanoq amerlatigisut aaqqissuussaanermi atorneqarpiartarnersut tupassutigisaraat akuttunngitsumik misigisarparput. Taamaattumik suliffeqarfiup ullumikkut isumalluutit qanoq atortarneraat paasissallugu pingaaruteqarpoq.

IT-mut atugarnut isumalluutit aningaasaqarnerlu misissuiffigilerukkit, immikkoortut assigiinngitsut eqqarsaatigisussaavatit. Immikkoortut, soorlu matuma kinguliani immikkoortiterneqartut inissikkukkit iluaqutaasinnaavoq

 • IT-mut periusissiaq
 • Aaqqiissutissat nutaat, niuernermut tapertaasut
 • IT-mi suliniutit
 • Pisiniarneq
 • Akuersissutinik aqutsineq
 • Desktop-imik ingerlatsineq
 • Server-imik ingerlatsineq
 • Atuisunik ikiuisarneq
 • Ilinniartitaaneq

Nalinginnaasumik aningaasartuutit amerlanersaat ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu atorneqartartut, kiisalu IT-p niuernermut tapertaanissaanik qulakkeerinissamut isumalluutit ikittuinnaat atorneqartartut takusarparput. Kisianni IT-mi sullissinerit immikkoortullu pioreersut naatsorsuutigisamik naleqartitsilersinnaanersut, imaluunniit niuerfik pitsaanerusumik taperserniarlugu nutaanik atuisoqalissanersoq eqqarsaatigissallugu pingaaruteqarpoq. Pisinnaasunik illumiittoqanngippat, tamanna pillugu IT-mik pilersuisoq ikiuussinnaavoq.

 

Aningaasat sulisup piffissamut atugaanut atorneqartartut

Tamatumunnga atatillugu amerlanertigut takunngitsoorneqartartoq tassaavoq piffissamut, sulisup immaqa IT-mut atortariaqanngisaanut aningaasat atorneqartartut. Tamatumani piffissaq, IT-mik ajornartorsiuteqarnerup aaqqinnissaanut utaqqiffiusup tamaangaannartarnera aammalu piffissaq, IT-mik ajornartorsiuteqarnerup iluarsinissaanut atorneqartartoq eqarsaatigineqarput.

Suliffeqarfiup iluani avataanullu IT-p atorsinnaassusianik uuttuinermi nalinginnaasumik piffissaq qisuariarfiusoq tunngavigineqartarpoq – tassalu IT-mik suliallip suliassamik ataatsimik misissuinissaq qanoq pilertortigisumik isumagisarpaa. Kisiannili qisuariarnissap tungaanut piffissaq imminermini naleqalersitsinngilaq; naleqalersitsisoq tassaavoq sulisup qanoq pilertortigisumik suliassaminik aallartitseqqinnissaa. Uuttuiffiusussaq pingaarneq tassaavoq piffissaq iluarsiinissamut atorneqartoq. Tassanilu naliusoq annertusarpoq. Tassami sulisup imaluunniit immikkoortortaqarfiup ilivitsup sulisinnaanngiffii tamarmik akeqartuartussaapput. IT-mik ingerlatsivinniit – illup iluaniippat avataaniippalluunniit – piffissamut iluarsaassiviusumut nalunaarutinik tunniussisoqartanngippat, aningaasat imminnut akilersinnaanersut naliliiffigissallugit ajornakusoorpoq.

Avammut suliakkiinissaq naleqalersitsissanersoq naliliiffigisussanngorukku, IT-mut immikkoortortaqarfivit – aamma/imaluunniit tamatumunnga atatillugu sulisut attuumassutillit allat – piffissaq qanoq annertutigisoq IT-mut atortarneraat naliliiffigissavat. Minnerunngitsumillu piffissaq eqqortumik atortarneraat.

Aningaasat IT-p immikkoortuinut atorneqartartut

Sulisunut isumalluutit saniatigut suliffeqarfippit isumalluutit qanoq annertutigisut IT-p immikkoortuinut ataasiakkaanut atortarneraat inissittariaqarpat. Qanoq akeqarpat; aningaasat tassani eqqortumik tulleriiaarneqartarpat; aamma immikkoortut atorneqartut eqqortuuppat? Tassani aamma IT-mik pilersuisup siunnersorsinnaavaatit.

IT suna aammalu taanna qanoq akeqarnersoq, aammalu immikkoortut suut niuerfinnut pingaaruteqarnersut isummerfigereerussiuk, sunik allannguisoqartariaqarneranut naliliinissaq ajornannginnerujussuanngussaaq. Tassunga IT atugarsi avammut suliakkiissutigineqaruni periarfissaalluarnersoq ilaatinneqassaaq.

Suliffeqarfiup iluani piginnaaneqarfisi misissukkit

Aningaasaqarnermut tunngasut saniatigut, IT-mik atukkannik avammut suliakkiiniarlutit eqqarsaatigigukku, tunngaviusumik apeqqutit pingaarutillit marluk ilinnut apeqqutigisariaqarpatit:

 1. Suliffeqarfiit IT-mik ingerlatsinerup tamakkiisumik illup iluani isumagineqarnissaanut piumassuseqarpa kajumissuseqarlunilu?
 2. Suliffeqarfiit IT-p ingerlanneqarneranik pitsaasumik isumaginninnissamut eqqortunik piginnaasalinnik naammattumillu ilisimasalinnik peqarpa?

Aammattaaq allaaserisaq ‘IT-mik ingerlatsineq pitsaasoq sunaana aamma qanoq iliorlutit qulakkeersinnaaviuk’ atuaruk, uani.

 

IT-kkut sulianik aqutsineq malinnaanerlu

IT-kkut suliani ingerlatsinermilu sulianik aqutsisut eqqortuunerisigut annertuumik iluatsitsiviusartut amerlasuunit takunngitsoorneqartarpoq. Inuit taakku IT-mik isumaginninnerminni kajumissuseqartussaapput, paasisimaarinnittussaapput piginnaaneqartussaallutillu. Taamaanngippat IT-kkut suliavit aamma IT-mik ingerlatsinerpit naleqalersitsisinnaanissaasa qulakkeerneqarnissaa ajornakusoorsinnaavoq. Tamanna pissutigalugu inuit eqqortut siuttuunissaat, aammalu naleqalersitsissutissatut naatsorsuutigineqartut ingerlaavartumik malinnaaffigineqarnissaat pingaaruteqarpoq.

Ullumikkut inuit eqqortut illup iluani piginngikkukkit, sulisussanik attartornissaq imaluunniit avataaniit suleqatissamik toqqaanissaq aalajangiussinnaavat.

Ilisimasat siunnersuisarnerlu

IT atukkat avammut suliakkiissutiginiarlugu aalajangeruit, toqqaannartumik ilisimasanik immikkullu piginnaaneqarfinnik atorfissaqartitannik atuisinnaalissaatit. Nalinginnaasumik suleqatigiinnik, tamarmik immikkut piginnaaneqarfeqarlutik imminnut tapersersoqatigiittunik issiasoqartarpoq, taamaalillutillu IT-mut unammilligassannut aalajangersimasunut ikiuussinnaasunut iluarsiisinnaasunullu attaveqarsinnaajuarnissamut qulakkeeriffigineqassaatit.

IT-mik pilersuisoq pisuni tamani ingerlaavartumik misilittagaqalertarpoq, misilittakkallu taakku illit iluaqutigisinnaavatit. Piginnaaneqarfiit allanngutsaalinissaannut aammalu ilisimasassat nutaanerpaat pissarsiarinissaannut piffissaq pisariaqartinneqartarpoq, IT-lu atukkat illup iluani isumagineqassasoq aalajangeruit piffissaq taanna sulisunut IT-mik suliaqartunut immikkoortittussaavat.

IT atukkat avammut suliakkiissutigineqassava?

Aningaasaqarneq aammalu suliffeqarfiup iluani piginnaasaqarfiit isumalluutillu inissereerukkit, suliffeqarfinni IT avammut suliakkiissutigissanerlusiuk suliakkiissutigissannginnerlusiulluunniit aalajangiinissarsi ajornannginnerulertussaavoq. Aamma taamaattussatut taamaattussaanngitsutullu inissittariaqanngilaq. Pisuni amerlasuuni IT-p ilaata illup iluani isumagineqaannarnissaa, pisullu ilaani avammut suliakkiissutigineqarnissaa isumaqarsinnaavoq. IT-p immikkoortuini suut avammut suliakkiissutigineqarsinnaanersut suliakkiissutigineqartariaqarnersullu nalornigukku oqaloqatigisinnaavatsigit. Attaveqarfigisinnaavatsigut, uunga.

E-bog akeqanngitsoq:

Apeqqutit sisamat IT-mi ingerlatsinermik pitsaasumik qulakkeerinnittut

E-bog akeqanngitsoq aajuk, taanna IT-mik ingerlatsinerit qulakkeerusukkukku apeqqutinik sisamanik akisassannik imaqarpoq. E-bog-ip IT allanut suliakkiunnerani kiisalu kikkunnit sullinneqassanerlutit toqqaanissannut sorpiaat nakkutigissaneritit sammivai.

E-bog om outsourcing og IT-drift | Comby

Ilanngutassiat kingulliit