Antivirus | Comby

Suliffeqarfinnut internetti

Combymi nalunngilarput suliffeqarfinnik marlunnik assigiittoqanngitsoq. Suliffeqarfiit tamarmik assigiinngitsuupput IT iluani internettimullu pisariaqartitattaaq assigiinngitsuullutik aamma. Taamaammat internettimut tunisassiat iluani inernernik suliffeqarfippassuit atuisuuffigisinnaasaannik neqeroorpugut. Suliffeqarfivit angissusaanut atorfissaqartitaanullu tulluartumik maanna inernermik pisisinnaalerputit. Tunisassiaatittattaaq upload sukkassusaa pitsaasoq pigivaa Microsoft Teams-imi Skype-kkulluunniit ataatsimiinnissannut piareersimatilluarlutit.

Suliffeqarfinnut tunisassiaatigut

 

Suliffeqarfittut atuisuuguit inernerusut assigiinngitsut pingasut iluani toqqaasinnaavutit, toqqagassat ukiorpassuarni misilittakkagut tunngavigalugit pilersitagut. Suliffeqarfinnut tunisassiaatigut tamarmik assigiimmik sukkassusiligaapput, atuisutut misigisatit pitsaanerpaat angorusullugit, upload-imi download-imilu sukkassutsit assigiitsillutit tunniussaallutik.

Suliffeqarfinnut Optil

 

Suliffeqarfinnut Optil atorlugu suliffeqarfiit internettimut tunisassiami inernermik pisiaasoq tikillugu attaveqassaatit. Piffissani ulapiffiusuni sukkassuseq arriinneq misigineqarsinnaassaaq. Suliffeqarfinnut Optil suliffeqarfinnut minnernut sumiiffimmi ataatsimiittunut, sumiiffimmi server-eqanngitsunut isumannaannermullu annerusumik pisariaqartitsinngitsunut tulluartuuvoq. Attaviup sukkassusaa suliffeqarfinnut pingaaruteqarpoq, teknikkikkulli ajornartorsiorfinni aaqqiinitta nalaani attaveqannginnissaq akuerineqarsinnaalluni.

Tunisassiaq IP adresse-mik ataatsimik ilaareersumik tunniunneqassaaq.

*Malugiuk imaatigut kaabelikkut teknikkikkullu ajornartorsiorfinni allani tunisassiaq una appasinnerusumik tulleriiaarneqassaaq.

Sukkassuseq
30/30
Qaammammut aki
1.349
Sukkassuseq
50/50
Qaammammut aki
2.199
Sukkassuseq
70/70
Qaammammut aki
2.499
Sukkassuseq
100/100
Qaammammut aki
2.899

Suliffeqarfinnut Balanceret

 

Suliffeqarfinnut Balanceret atorlugu suliffeqarfiit sukkasuumik tatiginartumillu internettimut tunisassiamik pisissaaq akiminut naleqqulluartumik. Tunisassiaq una suliffeqarfinnut akunnattumik angissusilinnut tulluartuuvoq. Suliffeqarfimmut sukkassutsimik aaliangersimasumik pisarialimmut, suliffeqarfiullu ingerlannissaanut attavimmillu tatiginartumik pisariaqartitalimmut. Suliffeqarfiit sumiiffimmi server-eqarpat isumannaassuserlu atorfissaqartikkukku tunisassiaq una tulluarluarpoq. Taamaammat suliffeqarfinni suliassat suliarineqarsinnaassapput piffissani sivikitsuni teknikkikkut ajortoqassagaluarpat.

Tunisassiaq IP adressit tallimat ilanngullugit tunniunneqassaaq.

*Malugiuk imaatigut kaabelikkut teknikkikkullu ajornartorsiorfinni allani tunisassiaq una appasinnerusumik tulleriiaarneqassaaq.

Sukkassuseq
30/30
Qaammammut aki
2.199
Sukkassuseq
50/50
Qaammammut aki
3.395
Sukkassuseq
70/70
Qaammammut aki
4.399
Sukkassuseq
100/100
Qaammammut aki
5.999

Suliffeqarfinnut Prioriteret

 

Suliffeqarfinnut prioriteret atorlugu suliffeqarfiit internettimut attavimmik sukkassutsimik pisiamik tunniussisumik pissarsissaaq. Suliffeqarfinnut Prioriteret suliffeqarfimmut annermut, sumiiffinni arlalinni allaffilimmut isumannaassusermillu pingaartitsisumut tulluartuuvoq. Suliffeqarfimmut internettimut attavik pingaaruteqartuuvoq, uagullu sapinngisarput tamaat attaveeruttoornerit pinaveersaartissavagut. Attaviit tulleriiaarinermi salliunneqassaaq, teknikkikkullu ajortoqassagaluarpat imaatigulluunniit kaabelimi kittorartoortoqassagaluarpat siullertut attavineqqissaaq.

Tunisassiaq suliffeqarfiup pisariaqartitai pitsaanerpaamillu ingerlanissaa naapertorlugit tunniunneqassaaq.

Sukkassuseq
30/30
Qaammammut aki
3.565
Sukkassuseq
50/50
Qaammammut aki
5.995
Sukkassuseq
70/70
Qaammammut aki
8.195
Sukkassuseq
100/100
Qaammammut aki
11.495

Suliffeqarfinnut attavik sorleq suliffeqarfinnut tulluarnerpaajunersoq nalornissutigaajuk? Attavigitigut.

Tunisassiat ilassutit

Suliffeqarfiit sullitagut tunisassianik pitsaanerpaanik tunisassiallu atorluarnissaat anguniarlugu tunisassiat assigiinngitsut ukua ilassutitut tunisassiaraagut.

Firewall & Wi-Fi

Internettimi inunnit ajorniartunit uloriasaarutit annertoorujussuupput sulilu imminut illersornissaq ajornarsigaluttuinnarluni. Suliffeqarfiup Firewall-ia tassaavoq illersuut siulleq taamaammallu maanna pingaarnerulernikuuvoq Firewall pitsaanerpaanissaata qulakkeernissaa. Qanorpiaq ikkussuussimaneraniit tamatigut patch-ernera iluamik isumagisimanissaanut.

Smartphones atortullu allat wifi taamaallaat aqqutigalugu netværkimut attavinitartut peqqutaallutik suliffeqarfiup ingerlannissaanut wifi pinngitsoorneqarsinnaajunnaarnikuuvoq. Hackerit tamanna aamma ilisimalluarpaat, taamaammallu wifi aqqutigalugu suliffeqarfiit netværk-iinut isertarlutik. Taamaammat suliffeqarfiup wifi-a iluamik ikkussuunneqarsimanngippat pisussamisullu patch-erneqarsimanngippat suliffeqarfiup netværk-ia tamarmi eqqugaasinnaavoq.

Firewall-it wifi-nullu atortut ullutsinni eqqortumik isumannaatsumillu aaqqissuunnissaat piuminaassinnaaput patch-illu siammarterneqartartut amerliartoraluttuinnarlutik. Tamanna suliffeqarfiit amerlanerpaat IT-lerisuinut unamminarpoq malinnaaniarfigissallugu. Taamaammat Comby tunisassiamik pilersitsivoq marluusillugit ajornanngitsunngortillugillu isumannaatsuutinnissaat qulakkeerlugit.

Comby-p neqeroorutigaa tunisassiaq Comby Firewall aamma Wi-Fi. Tamanna Cisco firewall aamma Cisco Wi-Fi atorlugit sanaajuvoq tunisassiallu firewall kiisalu wifi isumannaatsuunissaanut qulakkeerinninnissamut atortunik tamanik ilaqarluni. Uku tunisassiami ilaapput:

  • Firewall AP-lik
  • Tunngaviusumik nakkutiginninneq
  • Incident Management
  • Change Management (akiliilluni allanngortinneqarsinnaavoq)
  • Patch Management
  • Ingerlatsinermi pilersaarutaasumik nalunaarsuineq
Tunisassiaq
Qaammammut aki
Firewall
550
AP Standard
285
AP sakkortuneq
445
AP silami
430

Neqeroorummik qinugit

Tunisassiatta ataatsip arlallilluunniit pillugit soqutiginnippit apeqqutissaqarpilluunniit? Saaffigitigut.

Pitsaanerpaaffiup nassaarinissaa

Suliffeqarfinni tamani atortorpasuit assigiinngitsut internettimik atuisuupput sulisullu aamma internetti assigiinngitsorpassuarnut atortarpaat. Taamaammat ilaanni attavik “tattoqittarpoq”. Tamanna pisinnaavoq assersuutigalugu atortut arlalippassuit software nutarternerini saniatigullu PC ataaseq arlallilluunniit streamerippata.

Tamanna pinaveersaarneqasinnaavoq atuinerit suuneri tulleriissaarneratigut taamaasillunilu assersuutigalug iphone nutarternerani attaviup piginnaasaa office 365-miit nunguutunngnnissaata aaliangiunneratigut.

 

Comby-p attavia

Suliffeqarfik arlalinnik sumiiffeqarpat taakkualu attavilerneqassappata Comby isumannaatsumik tunisassiamik neqeroorpoq. Sukkassutsit 1 Gbit/s tikillugu tungaanut pineqarsinnaapput suliffeqarfiit amerlanerpaat atorfissaqartitaat qulakkeerlugit. Attavigut tamarmik isumannaatsuupput matoqqasumillu netværk-eqarlutik.
 

Angerlarsimaffimmi attaviit aammalu VPN

Piffissat suliffiit allanngorartuni angerlarsimaffimmilu sulisinnaanissami pisariaqakkajuppoq sulisut angerlarsimaffimmit suliffeqarfimmut attaveqarsinnaanissaat. Taamaammat Comby tunisassianik marlunnik 30 Mbit/s-iusunik neqeroorpoq. Aappaata upload-ia 2 Mbit/s-iuvoq aappaatalu upload-ia 30 Mbit/s-iulluni sulisup upload-erinissaq atorfissaqartissappagu pisinnaallugu.

Sulisut ilaasa aamma suliffeqarfiup server-ii applikation-illu atukkat toqqaannaq attaveqarfigisinnaanissai atorfissaqartittarpaat, taamaammat periarfissaavoq VPN atorlugu attaveqarsinnaanissamik pisinissaq.

Sukkassuseq
Akia
VPN
30/2
1.150
250
30/30
1.950
250

IP adressit

Suliffeqarfissi atorfissaqartitaanik IP adressinik pissarsigitsi – suliffeqarfissi atorfissaqartitai atortutta aqulluarsinnaavai.

IP adressit amerlassusaat
1
5
13
29
Qaammammut aki
250
500
750
1.000

Atuisuuffimmik allannguinerit

Atuisuuffinnut allannguuteqarusukkuit una toorlugu attaviginissatsinnut tikilluaqqusaavutit.

Akit allat:

Atuisuuffimmik allannguineq
650
Nuunneq
Pilersitsinermi akip affaa