New Commerce Experience

Quppernermi uani Microsoft aamma Office 365-miit nutarterinerit kingulliit nassaarisinnaavatit. Ajornanngitsumik sukkasuumillu tamakkiisumik isiginnilerit, allannguinerillu ilinnut qanoq sunniuteqarsinnaanerat paasisaqarfiginerullugu.

Microsoft/Office 365-miit nutarterinerit

Microsoft nalunaarpoq 2022-mi Microsoft 365 aamma  Office 365-imi licens-iminni piumasaqaatinimmilu tunngaviusumik allannguiniarlutik. 

Paasissutissiisussatut misigisimagatta quppernermi uani allannguinerit tamaasa katersorpagut, taamaasillusi ajornanngitsumik allannguinerni malinnaasinnaaniassagassi. 

Microsoft 365 aamma Office 365-mi akinik allannguinerit

Microsoft har netop varslet, at de hæver prisen 11 % fra 1. april 2023. Du skal også være opmærksom på, at Microsoft fremover vil prisjustere to gange årligt for at sikre, at priserne afspejler den aktuelle valutakurs.

Hvad kan du gøre? Vi har to anbefalinger på baggrund af disse ændringer fra Microsoft:

1.    Få overblik over dit behov for licenser i god tid før prisjusteringerne.
2.    Overvej 12-måneders binding på alle licenser inden 1. april 2023 (NCE-licenser). På den måde låser du prisen, får budgetsikkerhed og drager fordel af den nuværende lavere pris det næste år.

Hvis du, som virksomhed har behov for at tage dialogen allerede nu, så I meget velkomne til at kontakte os.

 

Microsoft Business aamma Enterprise-mi licens-ini akinik martsip aallaqqaataaniit 2022 qaffaaniarlutik nalunaarput.

Akerpiaasussat suli saqqummiunneqanngillat, nalunngereerparpulli akinik qaffaanerit 10 aamma 20 procent missaaniissasut. Taamaammat maanna akiusunit 20%-mik ukiumi ataatsimi pingasuniluunniit atuisutut qaffannissai naatsorsuutigilereersinnaavasi.

Maannatulli qaammatikkaarlugit allannguisinnaaneq kissaatigigaanni qaavatigut 20% akiliisalernissaq naatsorsuutigineqarsinnaavoq.

Akiligassat, atuisuujunnaarneq piffissarlu pituttorsimaffik

Comby-mi sullitatut qaammat ataaseq sioqqullugu licens-inik atuisuujunnaarsinnaanissaq sungiusimanikuuarsi – Tamanna nutarterereernerup kingorna suli periarfissaassaaq, akisunerussallunili. 
Taamannak periarfissaqarsinnaanissaq licens-ip nalingata qaavatigut 20%-mik akisunerunissaa missingesuutaagallarpoq.

Naatsumik oqaatigalugu qaammammut licens-it atuuttut ukiumut licens-iusunit akisunerussapput. 

Allannguutit atuutilerpata pisereernermiit akunnerit 72-it iluanni atuisuujunnaarnissaq kisimi periarfissaalissaaq. Tassa imaappoq atuisuulereernermiit akunnerit 72 qaangiuppata atuisuuffik atorunnaarsissinnaajunnaassavat. 

Piffissaq pituttugaaffik licens-inut tamanut assigiiaalissaaq. Assigiinngitsut pingasut atulissapput:

 

Atuisuuffiit sivisussusaat Martsip aallaqqaataaniit 2022
Qaammammut 20%-mik akianik qaffaaneq, qaammatip ataatsip iluani allannguisinnaalluni. 
Ukioq 1/ Ukiut 3 (qaamm. akiliisarluni) Piffissamik pituttugaaffimmik allannguinertaqanngilaq, qaammammut akiliisarluni, atuisuuffimmi akip allanngorneq ajornera qulakkeerlugu
Ukiumoortumik akiliisarneq Piffissamik pituttugaaffimmik allannguinertaqanngilaq, qaammammut akiliisarluni, atuisuuffimmi akip allanngorneq ajornera qulakkeerlugu

 

Atuisuuneq minnermut nuunneqarsinnaanavianngilaq, assersuutigalugu Office pakke-talimmik licens-i Office pakke-qarunnaarsillugu. Qummulli allannguinissaq periarfissaassaaq. 

Licens-imik allannguinissaq isumaqatigiissutip iluani akunnerit 72-it iluanni isumagineqassaaq. 

Atuisunut iluaqutit nutaat

Akinik qaffaanissamik nalunaarneq ajornartuaannarpoq, ingammik tuniniaasut tassanilu atuisut eqqorneqaraangata. Microsoft-ip malugeqquaa akit ukiuni qulini kingullerni allanngornikuusimanngimmat, 2011-miilli aatsaat akinik qaffaallutik. 

Atuisuuffissaq nutaaq tassanilu atuisutsinnut iluaqutit sammerusuppagut. 

  • Home Use Program (HUP)
    • Sulisunut Office pakke-ni inuinnartut atuisutut akikilliliiffigineqarsinnaassapput
  • M365 licens-inut Multi-geo add-on-it
    • Nammineerlusi nunami sumi paasissutissaatisi toqqornissaat aaliangersiuk, assersuutigalugu Tyskland immaqaluunniit USA
  • Microsoft licens-ini atuisuuffiup nalaani akimik qulakkeerinninneq
    • Atuisuuffiit sivisunermik piffissallit akiginnerpaajupput, siunissami akinik allannguisoqassagaluarpalluunniit

FAQ

Qaqugu akit allanngussappat?

1/3-2022

Atuisutut tuniniaasut allanik atuilerusukkaanni qanoq periarfissaqarpa?

Ullumi tuniniaasunik nutaanik atuilersinnaanissaq piffissaq pituttugaaffik eqqarsaatiginagu periarfissaavoq. Allannguereernermi piffissaq pituttugaaffik qaangiunnerata nalaani taamaallaat periarfissaalissaaq. 

Licens-it qaffakkaanni piffissaq pituttugaaffik allanngussava?

Naamik, piffissaq pituttugaaffik ulloq pisiffimmiit aallartittuaannarpoq. Assersuutigalugu apriilip aallaqqaataani licens-imik pisiguit, apriilillu 15-iani qaffallugu, apriilip aallaqqaataaniit pituttugaaffik ingerlassaaq. 

Arlalippassuarnik sulisoqaraanni, saniatigullu sivikitsumik sivisussusilimmik sulisoqarluni

Licens-it assigiinngitsut akulerulluarneqarsinnaapput. Assersuutigalugu licens-it amerlanerit piffissaq pituttugaaffiit sivisunernik pilerneqarsinnaaput, sinnerilu sivikinnernik. Taamaasiornikkut aningaasat annaasassat minneerarsuussapput sulisut ikilissagaluarpata. 

Sorpiaat atuisuuffiginerlugit akiilu qanoq tamakkiisumik takusinnavara?

Comby-miit qaammammoortumik akiligassamik nassitsittassaatit. Akiligassami atuisuuffiit sorliit kiisalu atuisuuffiit qassit akiliutaassanersut ersittarpoq.