New Commerce Experience

På denne side finder du de seneste updates fra Microsoft og Office 365. Her kan du nemt og hurtigt få det fulde overblik, og se hvad ændringerne kommer til at betyde for dig.

Updates fra Microsoft/Office 365

Microsoft har annoncerert, at de i 2022 vil lave fundamentale ændringer i deres vilkår og licensering af Microsoft 365 og Office 365 bruger-licensering.

Vi ser det som vores pligt at forberede jer på disse ændringer, og derfor har vi samlet alle ændringer her på siden, så I kan holde jer ajour med den seneste udvikling.

Prisændringer på Microsoft 365 og Office 365

Microsoft har netop varslet, at de hæver prisen 11 % fra 1. april 2023. Du skal også være opmærksom på, at Microsoft fremover vil prisjustere to gange årligt for at sikre, at priserne afspejler den aktuelle valutakurs.

Hvad kan du gøre? Vi har to anbefalinger på baggrund af disse ændringer fra Microsoft:

1.    Få overblik over dit behov for licenser i god tid før prisjusteringerne.
2.    Overvej 12-måneders binding på alle licenser inden 1. april 2023 (NCE-licenser). På den måde låser du prisen, får budgetsikkerhed og drager fordel af den nuværende lavere pris det næste år.

Hvis du, som virksomhed har behov for at tage dialogen allerede nu, så I meget velkomne til at kontakte os.

 

 

Microsoft varsler pristingener på alle Business og Enterprise licenser pr. 1 marts 2022.

De danske priser er endnu ikke oplyst, men vi ved allerede at prisen i gennemsnit vil stige med 10 og 20 pct. Derfor beder vi jer at forvente en prisstigning på jeres nuværende licenser på ca. 20 pct. mod en bindingsperiode på 1 eller 3 år.

Ønskes nuværende fleksibilitet med månedlige justeringer, skal I fremover forvente en yderligere merpris på 20 pct.

Ændrede regler for fakturering, opsigelse og bindingsperiode

Som kunde hos Comby har I været vant til at kunne opsige jeres licenser med en måneds varsel – Dette vil på den nye platform stadigvæk være muligt, men vil have en meromkostning.
En foreløbig, men ikke fastsat merpris for at bibeholde denne fleksibilitet er skønnet til 20 pct. af licensværdien.

Det vil kort sagt sige, at de nye månedlige licensaftaler koster mere end de årlige aftaler.

Med de nye ændringer trådt i kraft, vil det kun være muligt at opsige et køb af licens indenfor 72 timer. Dvs. at efter 72 timer, kan du ikke længere fortryde eller annullere bestillingen af en brugerlicens.

Bindingsperioden for alle licenstyper er blevet ensrettet. Der findes nu tre typer:

 

Abonnements terminer Fra 1 marts 2022
Månedlig 20 pct. merpris, men fleksibilitet til at nedjustere ned i licens med måneds varsel
1 år/ 3 år (månedlig betaling) Ingen nedjustering i bindingsperioden, månedlig betaling, prissikring i bindingsperioden
Årlig forudbetalt Ingen nedjustering i bindingsperioden, månedlig betaling, prissikring i bindingsperioden

 

Det vil ikke være muligt at nedgradere en subscription, eksempelvis fra en licens indeholdende en Office pakke, til en licens uden Office pakke. Det vil derimod være muligt at opgradere.

Ønskes nedskrivning af en længerevarende licens, skal dette gøres inden for 72 timer fra aftaleudløb.

Nye fordele for slutkunder

Det er altid svært at annoncere en prisstigning, især når den rammer forhandlere og dermed også slutkunder. Microsoft gør opmærksom på at prisen på platformen har stået stille i 10 år, hvorfor dette er den første reelle prisstigning på deres produkter siden 2011.

Vi prøver alligevel at fokusere på den nye platform, og de fordele som følger med for jer som slutkunder.

  • Home Use Program (HUP)
    • Udgør en rabat som kan gives til medarbejdere på Office-produkter til private.
  • Multi-geo add-on til M365 licenser.
    • Bestem selv hvor jeres data geografisk skal placeres – fx Tyskland og USA.
  • Prissikring på Microsoft licenserne i hele bindingsperioden.
    • De længerevarende aftaler sikrer at prisen til de mest fordelagtige priser, uanset om der skulle være yderligere prisstigninger undervejs.

FAQ

Q: Hvornår træder prisstigningen i kraft?

A: Prisstigningen kommer 1/3-2022.

Q: Hvad sker der hvis man som slutkunde ønsker at skifte forhandler?

A: I dag er det muligt at skifte forhandler uden at tænke på bindingsperioder,
men fremover vil det kun være muligt ved licensudløb hos nuværende forhandler.

Q: Ændrer bindingsperioden sig hvis man opgrader licenser?

A: Nej, bindingsperioden er altid bestemt ud fra den dato du har købt den oprindelige licens.

Q: Hvad hvis man har mange faste medarbejdere, men også midlertidige medarbejdere?

A: Det vil være muligt at blande de kort – og længerevarende bindingsperioder på licenser i samme løsning, således at man eksempelvis kan have 2/3 af sine licenser på en årlig aftale, og den resterende 1/3 på månedlige aftaler. Dette nedsætter det økonomiske tab, hvis der kommer nedgang i medarbejderstaben.

Q: Hvordan får jeg et overblik over hvilke produkter jeg anvender og hvad det koster?

A: Du modtager en månedlig faktura fra Comby på dit Microsoft produkt. Det fremgår heraf hvilke produkter og hvilket antal I betaler for i dag.