Modemip ikkussuunnissaanut ilitsersuut

 1. Kabelip qasertup nuua NTP-stikkimut iikkamiittumut ikkuguk
 2. Kabelip qasertup nuuata aappaa modemmip DLS-stikkianut ikkuguk
 3. Kabeli aappaluttunik nuullip nuua qarasaasiannut ikkuguk
 4. Kabeli aappaluttumik nuullip nuuata aappaa modemmip LAN1-stikkianut ikkuguk
  LAN2, LAN3 aamma LAN4 atorneqarsinnaapput qarasaasiat allat aamma attaveqassappata
 5. Innaallagissiuut iikkamut ikkuguk
 6. Innaallagissiuutip kabeliata nuua ammalortoq modemmip POWER-stikkianut ikkuguk
 7. Modemmi ikiguk ON/OFF toorlugu
  Modem ikinneraniit sekundit 30-it missaat qaangiuppata modemmi atorneqarnissaminut piariissaaq
 8. Qarasaasiat ikiguk
 9. Internetternissannut piareerputit