Imannak internettimut attavinnut attavileqqasut takusinnaavatit

 1. Kabelikkut wifi-kkulluunniit attavinnut atassuserit
 2. Browseri atortakkat ammaruk unalu allariarlugu iserfigalugu: 192.168.1.1
 3. Isussutissat ukua atorlugit sign in nalaani iserit:

  Model Inteno DG200A-AC/DG200AL-AC:
  Username: user
  Password: user

  Model Genexis Pure-ED500:
  Username: user
  Password: modem-imi allaqqavoq

 4. Maanna Overview-imut iserputit tassanilu attavissi ataatsimut takusinnaallugu
 5. Takussutissami takusinnaavat atortut suut attavinnut atassuteqarnersut
 6. Paasissutissanik amerlanernik perusukkuit ilisarnaat una tooruk

  Maanna attavilersimasut atortut pillugit paasissutissat arlallit takusinnaalerpatit