BCDR – sæt fokus på business continuity & disaster recovery

Hvor modstandsdygtig er din organisation og har du en kriseplan udformet som en konsekvensanalyse med konkrete handlinger, hvis virksomheden bliver oversvømmet, nedbrænder eller udsættes for hackerangreb.

Comby er et IT-firma der hjælper dig med din IT drift, så du med en præcis konsekvensanalyse kan tage stilling til, hvor sikker og forberedt din organisation skal være.

 

Brug Comby som din IT konsulent til BCDR!

 

Kontakt os for mere information

Udvis rettidig omhu – beskyt dig og øg organisationens modstandsdygtighed

Business Continuity (BC) og Disaster Recovery er to tæt forbundne praksisser i en risikoanalyse, der understøtter en organisations evne til at forblive operationel efter og under en krisesituation har ramt organisationen. En særdeles vigtig egenskab for en organisation er dens modstandsdygtighed, hvis den står over for trusler i form af alt fra naturkatastrofer til hackerangreb. BCDR samler business continuity og disaster recovery i en samlet konsekvensanalyse, som danner baggrunden for en konkret risikoanalyse med tilhørende operationel kriseplan.

En kriseplan er både forebyggende og samtidig indeholder konkrete handlinger i en tilfælde at en konkret og ikke-planlagt situation er opstået i form af en katastrofe.

Business Continuity

Den første del af BCDR fokuserer på business continuity på den proaktive del og dækker de processer og procedurer, organisationen skal implementere for at sikre missionskritiske funktioner kan fortsætte under og efter en katastrofe er indtrådt. Hvad er konsekvenserne f.eks., hvis virksomheden rammes af et ransomware-angreb?

Business Continuity fokuserer typisk på organisationens måde at arbejde på og vil gennem en konsekvensanalyse sætte fokus på følsomme områder.

Disaster Recovery

Disaster Recovery er den andel del af BCDR og her fokuseres der på den reaktive del. Hvad skal der gøres, hvis en katastrofe situation opstår. Dette inkluderer konkrete trin, opbygninger og handlinger i de teknologiske infrastrukturer for at sikre en stærk og modstandsdygtig IT drift.

Disaster Recovery har til formål hurtigst muligt at få organisationen tilbage I normal IT drift, så dens processer og procedurer kører videre.

Som organisation før du have en konsekvensanalyse der viser, hvor modstandsdygtig organisationen er, hvis den udsættes for kritiske situationer såsom oversvømmelse, brand og hackerangreb. I den senere tid er der kommet intensiveret fokus på bestyrelserne og IT-organisationerne på at udarbejdelsen af en risikoanalyse er rettidig omhu, der sikrer din IT drift. En række danske og internationale virksomheder er de sidste par år blevet udsat for intensive ransomware-angreb, som har lagt deres virksomheder ned i kortere og længere tid. Og flere har betalt store summer for at få frigivet deres krypterede data.

En modstandsdygtig virksomhed vil være i stand til hurtigt at vende tilbage til normal it drift efter en nedlukning. Forvaltning af forretningskontinuitet (business continuity), håndtering af teknologiske nødsituationer og hændelsesrespons er blandt de discipliner, der bestemmer hvor modstandsdygtig en organisation er.

En komplet løsning

En BCDR-plan er en kompleks opgaven, som blandt andet involverer følgende aktiviteter relateret til bl.a. organisationens IT drift:

 

 • risikoanalyse med identificering af nuværende risici
 • vurdering af hvor modstandsdygtig aktuel infrastruktur er
 • konsekvensanalyse i en krisesituation
 • designplan for eventuelle ændringer
 • implementering af plan
 • tests

  Få hjælp til at opbygge og teste din BCDR-strategi

  Opbygningen af en gennemtestet og stabil BCDR-strategi er en kompleks affære med mange komponenter. IT drift er blevet et element, som griber ind i store dele af vores forretning og derfor kan konsekvenserne af lav modstandsdygtighed og manglende risikoanalyse samt kriseplan også være fatale for en organisations overlevelse.

  Mange virksomheder vælger et IT-firma eller IT konsulent, som ikke er en del af den normale organisation eller leverandørskare. Det giver mulighed for friske øjne på konfigurationen af den eksisterende IT drift.

  BCDR – Business Continuity & Disaster Recovery

  Be prepared for the next crisis

  Comby har stærke IT løsninger

   Comby er et uafhængigt IT-firma som kan hjælpe med din BCDR-plan. Her kan du få en dygtig og kompetent IT konsulent, som kan hjælpe dig med at bevare overblikket. For os hænger stærke IT løsninger sammen med god service – for stabil IT drift er det vi fokuserer på.

  Vi hjælper dig med en kriseplan og risikoanalyse, som bl.a. inkluderer følgende situationer, så du hurtigt at tilbage til en stabil IT drift:

   

  • Oversvømmelse
  • Brand
  • Ransomware-angreb
  • Hackerangreb
  IT outsourcing | Comby

  Hvordan kommer jeg i gang med BCDR – Business Continuity & Disaster Recovery?

  Kontakt Combys salgskonsulenter, så udarbejder vi et konkret tilbud til dig, der indeholder alt, der skal til. Vi finder den helt rigtige IT konsulent, som har den rette erfaring og kompetence til at stå i spidsen for udarbejdelsen af din risikoanalyse. Så der er ingen grund til at vente – kontakt os allerede i dag.